FLOURISH EXCEL

58.00280.00

פחמן אורגני לצמחי אקווריום

סיכם אקסל הינו מקור לפחמן אורגני המופק לרוב מדו תחמוצת הפחמן (CO2)

אך יכול להגיע גם מתוצרי פוטוסינזה.

ולכן ניתן להישתמש במוצר בילבד או בשילו עם מערכת CO2.

למוצר גם יכולת להפוך ברזל לצורתו הזמינה לניצול ע”י הצמחים

**אינו מכיל זרחן או ניטראת.