חטיף עצמות לכלבים

5 עצמות עטופות בעוף קמון

16.00

5 עצמות עטופות בעוף קמון

Lenght/אורך           Weight/ משקל
5 cm 70 g